Våre fokusområder

Byutvikling
Byutvikling

Et virkningsfullt verktøy for god by- og stedsutvikling er gode samskapingsprosesser. Det er en prioritert oppgave for ByDriv å delta i sentrale by-, nærings- og eiendoms-utviklingsprosesser i Oslo. Vi er i dag aktive i flere prosjekter for økt byliv og bymiljø. Gjennom dialog og tett samarbeid med blant annet Levende Oslo styrker vi kvalitet og gjennomføringskraft i positiv utvikling av Oslo sentrum. ByDriv er også representert i styringsgruppen for Bylivsbarometeret.

Gate- og områdeopprustning
Gate- og områdeopprustning

Menneskelig tilstedeværelse og bruk av plass i byrom er med på å påvirke attraktiviteten for Oslo. ByDriv engasjerer seg i trivselsskapende prosjekter med det mål å øke Oslos attraktivitet som handels- og rekreasjonsområde. Det være seg bedring av gatemiljø, belysning, beplantning, gatekunst og andre forskjønnelsestiltak for å skape sosiale møteplasser.

Sikkerhet
Sikkerhet

Vi ønsker oss et bysentrum der folk trives og liker å ferdes, også på kveldstid. ByDriv jobber for å ivareta trygghet og sikkerhet i sentrum og er en høringsinstans ovenfor både Politiet, Brannvesen og Beredskapsetaten. ByDriv  kan fremme enkeltsaker om trygghets- og sikkerhetstiltak for medlemmer.

Myndighetskontakt og bypolitikk
Myndighetskontakt og bypolitikk

Grundige prosesser og god dialog med myndigheter, etater og andre interessenter er en forutsetning for et godt resultat. ByDriv er en høringsinstans for byplanlegging og forslag som skal til politiske vedtak. Vi representerer medlemmenes interesser i byråkratiske og politiske prosesser ovenfor lokale myndigheter, etater og andre interessenter.