ByDriv er et resultat av en sammenslåing mellom Foreningen Byfolk og Kvadraturforeningen Oslo. I dag fremstår foreningen som en sterk næringspolitisk forening for by- og stedsutvikling i Oslo sentrum. Gjennom informasjonsarbeid og politisk påvirkning arbeider vi for medlemmenes interesser overfor politiske myndigheter, etater og andre interessenter.  Våre medlemmer inkluderer gårdeiere, eiendomsaktører samt næringsdrivende i Oslo sentrum. Vi er i dag aktive i flere prosjekter som alle har et felles mål om en positiv og bærekraftig utvikling av byen.  

Vi kan bidra med:

  • Byutvikling
  • Eiendoms- og områdeutvikling
  • Gateopprusting, trivsels- og trygghetstiltak
  • Myndighetskontakt; analyse, utredning, høringsuttalelser
  • Medlemskommunikasjon og mediekontakt
DNB Eiendomsholding
KLP Eiendom
Statsbygg Øst
Eiendomsspar
Carucel Eiendom
Anthon B Nilsen Eiendom
Andvord Eiendom
Pecunia
Forsvarsbygg
Torggata Bad