Publikasjoner

Økt byliv på Akershus Festning
Økt byliv på Akershus Festning

Akershus festning skal styrkes som destinasjon og bli en kulturhistorisk motor i sentrumsutviklingen i Oslo. Den indre delen av Akershus festning, vest av Kongens gate og sør av Myntgata, er en uvurderlig kulturhistorisk skatt som bør eksponeres i sin fulle bredde. Festningens sentrale plassering i Oslo og dens godt bevarte middelalderbygg, renessansearkitektur og militære anlegg fra senere epoker tilsier at den bør rendyrkes som et referansepunkt for byens befolkning og besøkende.

Årsrapport – Boligmarkedet i Norge 2022
Årsrapport – Boligmarkedet i Norge 2022

I denne rapporten, utviklet av Eiendomsverdi AS, gjøres det opp å status for det norske boligmarkedet i 2022. Den viser aktiviteten og prisutvikling i bruktmarkedet, utviklingen i sykepleierindeksen, aktiviteten i boligproduksjonen, befolkningsvekst og utviklingen i leiepriser.

En byantikvar ser tilbake
En byantikvar ser tilbake

På vei over i pensjonistenes rekker gjør avtroppende byantikvar Janne Wilberg opp en slags status over tolv innholdsrike år.

Samskaping i Kvadraturen
Samskaping i Kvadraturen

Rapport fra Kafédialog om vitalisering av historisk område i Oslo sentrum.